Vị trí của bạn: kèo nhà cái w88 > kèo nhà cái w88 >

Hàng rào mạng _OySavE52

Hàng rào mạng _OySavE52

Hàng rào mạng (cao) Xây dựng mạng lưới hàng rào (hàng rào ròng).

Hàng rào cũng được gọi là hàng rào sân vận động.

Nó là một loại mạng hàng rào sân vận động có cấu trúc.

Hình thành hàng rào loại lồng.

Các thông số kỹ thuật của mạng bên trong là: 75 đường kính tròn, chiều cao 2,44 mét, đường kính 7,0 mét của trụ ngang, đường kính dây 37,5 mm, đường kính dây có đường kính lọ cao 235,kèo nhà cái w880 kg.

Khuôn mặt và hàng rào sân vận động được kết nối với nhau, để mạng l